Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Ἱεροψάλτης Ἀνδρέας Ν. Παπαδημόπουλος


Γεννήθηκε τό 1972 στή Θεσσαλονίκη.  
Ἀπό παιδικῆς ἡλικίας ἐπέδειξε ἀγάπη καί ζῆλο γιά τήν Βυζαντινή Μουσική. Σέ ἡλικία 8 ἐτῶν ἄρχισε τίς σπουδές του στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς , στόν Ἱερό Ναό Παναγίας τῆς Δεξιᾶς στή Θεσσαλονίκη μέ διδασκάλους τούς Πρωτοψάλτες Νέστορα Παπαλεξίου , Θρασύβουλο Παπανικολάου , Ζαχαρία Πασχαλίδη καί Χαρίλαο Ταλιαδῶρο , ἀπό ὅπου καί πῆρε τό πτυχίο ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο.Παραλλήλως παρακολουθοῦσε καί ἰδιαίτερα μαθήματα ἀπό τόν μακαριστό Ἁγιορείτη Μοναχό π.Ἀνδρέα Θεοφιλόπουλο.
«Ἀθωνιάς» Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία
 
Περάτωσε τίς σπουδές του στήν «Ἀθωνιάδα» Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Ὅρους , 
ὅπου καί εἶχε τήν τύχη νά ἔχει ὡς Διδάσκαλο τόν πανθομολογουμένως καλλίτερο θεωρητικό της Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἐν ζωῇ , τόν σεβαστό καί ἀείμνηστο Γέροντα Μελέτιο Συκιώτη , πού ἐθαύμαζε καί ἀγαποῦσε πολύ , ὁ ὁποῖος καί τοῦ ἔδωσε τό δεύτερο πτυχίο. Συνέψαλλε μέ κορυφαίους καί διακεκριμένους ἱεροψάλτες μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὅρους  σέ ἱερές ἀκολουθίες ,πανηγύρεις καί ἀγρυπνίες, ὅπως τόν π.Διονύσιο Φιρφιρή (Πρωτοψάλτη τοῦ Πρωτάτου) ,
τόν π.Σπυρίδωνα (συνοδεία Γερασιμαίων) , τούς Θωμάδες, τούς Δανιηλαίους , τόν π.Γεώργιο Κάρτσωνα , τόν θεοφιλέστατο ἐπίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο Λαυριώτη , βαθεῖς καί ἀρίστους γνῶστες καί μύστες τῆς πατρώας μας Μουσικῆς καί ἄλλους. Ὑπηρέτησε ὡς Λαμπαδάριος καί Πρωτοψάλτης σέ διαφόρους Ἱερούς Ναούς τῆς ἐπαρχίας καί τῆς Θεσσαλονίκης , ἐνῶ ἀπό τό 1999 ἕως τό 2009 διετέλεσε Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαγυνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ. Τό 2006 ἐξέδωσε ψηφιακό δίσκο (cd) μέ τίτλο «Παρακλητικός Κανών τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἠμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ» (ποίημα τού Αγίου Νικοδήμου τού Αγιορείτου) σέ συνεργασία μέ τόν διακεκριμένο Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Δεξιᾶς Θεσσαλονίκης ,  Χρῆστο Χαλκιά. Τό προαναφερόμενο cd ἔχει ὡς ἀφιέρωση τό παρακάτω κείμενο :
«Εἰς τούς κατά σάρκαν γονεῖς μου καί εἰς τά ἀδέλφια μου.Εἰς τούς διδασκάλους μου , καθώς καί εἰς ὅσους ἐμόχθησαν διά τήν διαπαιδαγώγησιν , τήν ἐν Χριστῷ ἀνατροφήν καί τήν παιδείαν μου.Εἰς τήν ἀγαπητήν μου σύζυγον καί στήν κόρη μου Δήμητρα-Σαββίνα.Ἐξαιρέτως δέ τῷ σεβαστῷ καί λίαν μοί ἀγαπητῶ Διδασκάλω , Ἁγιορείτη μοναχῶ Μελετίω Συκιώτη , ὡς ἐλάχιστον φόρον τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης ταπεινῶς καί υἱκῶς ἀφιερῶ.Εἴθε Κύριος ὁ Θεός ἠμῶν ἀναπαῦσαι αὐτόν ἐν χώρᾳ ζώντων.Εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας τόν λίαν μοί ἀγαπητόν φίλον , Ἱεροψάλτην Χρῆστο Χαλκιά , διά τόν κόπον καί τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον»
   Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας , τήν ὁποία ἐδιδάχθη ἐπίσης ἀπό τόν μακαριστό Γέροντα Μελέτιο Συκιώτη , πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ὑπηρετεῖ  ἀπό τό 1999 στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία.

 Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό ὑλικό:

Νέστωρ Παπαλεξίου
Θρασύβουλος Παπανικολάου

+ Ζαχαρίας Πασχαλίδης

 
Χαρίλαος Ταλιαδώρος
+ Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος
+ π.Ανδρέας Θεοφιλόπουλος

+ π.Διονύσιος Φιρφιρής

Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Ροδοστόλου
Χρυσόστομος Λαυριώτης
Γέρων Μελέτιος Συκιώτης


Χειρόγραφο Γέροντος Μελετίου Συκιώτου
Ὁ μακαριστός Γέρων Μελέτιος στό 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκης
Ἱερός Ναός Ἀγίου Νικολάου (Λαγυνά - Λαγκαδᾶς)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου