Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Ἄν τό βρεῖς εἶσαι εὐφυής...
Μόνο 5% τῶν τελειοφοίτων του πανεπιστημίου Stanford βρῆκαν τήν ἀπάντηση...

Μπορετε νά παντήσετε στίς κόλουθες 7 ρωτήσεις μέ τήν δια λέξη;

1. λέξη χει 6 γράμματα ...

2. πρχε πρίν π' τόν Θεό...

3. Εναι πιό μεγάλο π' τόν Θεό ...

4. Εναι πιό κακό πό τόν διάβολο ...

5. Ο φτωχοί τό χουν ...

6. Ο πλούσιοι δέν τό χουν νάγκη...

7. ν τό τρς θά πεθάνεις...Τό βρήκατε..;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι:Τ Ι Π Ο Τ Α !!!

1) ΤΙΠΟΤΑ χει 6 γράμματα

2) ΤΙΠΟΤΑ δέν πρχε πρίν π' τόν Θεό

3) ΤΙΠΟΤΑ δέν εναι πιό μεγάλο π' τόν Θεό

4) ΤΙΠΟΤΑ δέν εναι πιό κακό π'τόν διάβολο

5) Ο φτωχοί δέν χουν ΤΙΠΟΤΑ

6) Ο πλούσιοι δέν χουν νάγκη ΤΙΠΟΤΑ

7)ν τρς ΤΙΠΟΤΑ, θά πεθάνεις

Ἀναρτήθηκε ἀπό «Λειμώνας» (23.12.2012)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου