Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Master Παντελής Στούπας -7 dan (24.1.1958 – 20.10.2012)

Master Παντελής Στούπας -7 dan
Στίς 24 Ἰανουαρίου 1958 ἔμελλε νά ἔρθει στόν κόσμο ἕνας ἄνθρωπος , πού μετά ἀπό 54 ἔτη ἔντονης ζωῆς καί δραστηριότητας στά τερέν τοῦ ἀθλήματος τοῦ Tae Kwon Do ἔφυγε ἀπό κοντά μας στίς 20 Ὀκτωβρίου τοῦ 2012 ἀφήνοντας πίσω του ἕνα μεγάλο καί δυσαναπλήρωτο κενό , στεναχώρια καί θλίψη στούς οἰκείους του , στίς δεκάδες τῶν μαθητῶν του , ἀλλά καί στούς φίλους του ἤ ὅσους εἶχαν τήν τύχη νά τόν γνωρίσουν ἀπό κοντά. Πρόκειται γιά τόν ἀγαπητό Δάσκαλο καί ἄνθρωπο Παντελῆ Στούπα (7 Dan Master), τόν ἐπί τά 18 τελευταῖα χρόνια προπονητή τῆς Ἐθνικῆς μας ὁμάδας , τήν αἰτία κατάκτησης δεκάδων Πανευρωπαϊκῶν καί Παγκοσμίων διακρίσεων καί μεταλλίων,ἕνα μεγάλο κεφάλαιο στήν Ἑλληνική ἀλλά καί Παγκόσμια ἱστορία τοῦ Τae Kwon Do .
Δάσκαλος καί προπονητής μέ βαθειά συναίσθηση τοῦ καθήκοντος ἔναντι τῶν μαθητῶν του , μέ πεῖσμα καί θέληση γιά διακρίσεις καί νίκες. Πάντοτε εὔχαρις καί κοινωνικός στίς συναναστροφές καί παρέες του,ἐνθουσιώδης καί παρορμητικός μέ τούς φίλους του καί ὅσους ἀγαποῦσε.Ἄνδρας δυναμικός καί ρηξικέλευθος,μέ ὁραματισμούς καί σχέδια γιά τήν κατάκτηση τῆς κορυφῆς μέσω σκληρῶν ἀγώνων καί προσπαθειῶν. 
Χαρακτήρας μετριόφρων καί χαμηλῶν τόνων,ἀλλά μέ σπινθηροβόλο καί πολλά ὑποσχόμενο βλέμμα,μαχητικός ἀλλά συνετός καί μέ ἀδιάπτωτο πάντα ἐνδιαφέρον γιά τούς μαθητές του πού ὑπεραγαποῦσε. Ὅλοι ἔχουν νά θυμοῦνται μόνο καλές καί ὄμορφες στιγμές μαζί του,ἀλλά καί τό διαρκές καί πηγαῖο χαμόγελό του.
Εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς στόν Δάσκαλό μας,στόν πατέρα , ἀδελφό καί φίλο Παντελῆ Στούπα καλή ἀντάμωση!
Θά μείνεις γιά πάντα στίς καρδιές μας ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου